Huisregels

Agriturismo Pronto Campi

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, hanteren we tijdens uw verblijf onderstaande huisregels.

Respect

– Op de camping gaan wij respectvol om met elkaar, de omgeving en de faciliteiten van de camping.

Rust op de camping

– Tussen 22.00 en 07.30 is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan.
– Voor de rust van de medegasten is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.

Receptie

– De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de receptie/bar; alleen voor dringende zaken of noodgevallen kan men buiten deze tijden terecht bij de receptie; de beheerder is altijd bereikbaar via het telefoonnummer: +39 3286296306 (Aad)/3403742137 (Sigrid).
– Bij aankomst op de camping is eenieder verplicht zich te melden bij de receptie, en zich in te laten schrijven

Bezoek

– Bezoek dient zich te melden bij de receptie
– Voor het gebruik van het zwembad dient 3 euro per persoon per dag te worden betaald

Afval

– Voor een beter milieu scheiden wij afval op de camping: papier, glas, groen (ongekookt), plastic, batterijen en rest. De containers bevinden zich bij de ingang van de camping.
– Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen.
– Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten. Bij de receptie kunt u opvragen waar chemische toiletten mogen worden geleegd.

Sanitair en algemene voorzieningen

– Na gebruik van het sanitair dient u het gebouw netjes achter te laten.
– Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene gebruik te maken van het sanitair.
– Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de ondernemer meldt.

Auto’s

– De auto mag alleen bij aankomst en vertrek naar de plek meegenomen worden, maar dient verder op de parkeerplaatsen boven achtergelaten te worden.
– De maximumsnelheid op de camping is stapvoets. Denkt u a.u.b. om alle kinderen!
– Auto’s dienen in de daarvoor bedoelde plekken te worden geparkeerd en niet langs de toegangsweg. In geval van calamiteiten moeten nooddiensten ten allen tijden alle bestemmingen op de camping kunnen bereiken.

BBQ en open vuur

– De lokale verordeningen met betrekking tot BBQ en open vuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
– De ondernemer informeert recreant bij aankomst of BBQ ’en op dat moment is toegestaan

Huisdieren

– Honden van kampeerders dienen buiten de kampeerplaatsen te allen tijde aangelijnd te zijn.
– We vragen u uw hond buiten de camping uit te laten.

Aansprakelijkheid

– Laat uw eigendommen op de camping en in uw auto niet onbeheerd achter. Agriturismo Pronto Campi is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
– Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Agriturismo Pronto Campi en derden. Behandel deze eigendommen alsof het uw eigen spullen zijn.
– Agriturismo Pronto Campi is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen of andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping.

Het terrein

– Op het terrein geldt de Italiaanse wet en alle regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Urbino waarin Agriturismo Pronto Campi zich bevindt.
– Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.
– Agriturismo Pronto Campi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of schade door derden veroorzaakt.
– Het gebruik van de speeltoestellen op de camping is op eigen risico.

Algemeen

– Het gebruik van lpg-gasflessen is toegestaan, alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen.
– Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.
– In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing, tot het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Agriturismo Pronto Campi of tot verwijdering van de camping.

Van wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.